Twee weken extra betaald partnerschap bij Prio Engineering

De geboorte van een kind is voor de ouders erg belangrijk, hieraan gaat ook een spannende periode vooraf. Het kraamverlof en zwangerschapsverlof lijkt in Nederland goed geregeld, maar de partner is door tal van redenen vaak nog onvoldoende bij de opvoeding van zijn kind betrokken.

 

De wet Invoering extra geboorteverlof (WIEG) heeft hierin vanaf 1 januari 2019 verandering gebracht. De wet regelt voor de partner de mogelijkheid van een extra geboorteverlof periode gebruik te maken. Naast de wettelijke uitbreiding van het partnerverlof doet Prio Engineering er nog eens een schepje bovenop. Prio Engineering biedt naast het wettelijke partnerverlof maar liefst twee weken extra betaald verlof!

 

De nieuwe secundaire arbeidsvoorwaarde van Prio Engineering is een mooie aanvulling op het bestaande pakket. Met onder meer een op maatgemaakt carrière stappenplan, een onbeperkt opleidingsbudget en een bovengemiddeld salaris zijn de arbeidsvoorwaarden bij Prio Engineering al keurig. Het uitgebreide betaalde partnerverlof is daar dus per heden aan toegevoegd.

 

Wet Invoering extra geboorteverlof (WIEG) 2019

Wat houdt de wet Invoering extra geboorteverlof (WIEG) in? Invoering van deze wet betekent:

  • De mogelijkheid om in 2019 vijf dagen betaald geboorteverlof op te nemen als u een voltijdbaan hebt. De werkgever betaalt dit.
  • Vanaf 2020 vijf weken extra geboorteverlof, waarvan uitkeringsinstantie UWV 70 procent van het loon doorbetaalt.

 

De wet WIEG is een verbetering van het gestelde in het Regeerakkoord van het kabinet Rutte 3, waarin staat dat het verlof voor partners bij de geboorte van het kind wordt uitgebreid van twee dagen met loondoorbetaling naar 1 week verlof met behoud van doorbetaling van loon en aanvullend nog vijf weken verlof zonder loon. Prio Engineering betaalt, na de wettelijke week verlof, het salaris echter twee weken door.

 

Belang partnerverlof

Een gezonde privé-werk balans is al langer een thema binnen werkend Nederland. Veel werknemers met jonge kinderen kiezen ervoor om minder te gaan werken waarbij ook steeds vaker de vader een parttime rol voor zijn rekening neemt. Een betrokken vader heeft een positief effect op de ontwikkeling van zijn kind, de carrière van zijn vrouw en de relatietevredenheid, zo blijkt uit onderzoek. ‘Vaders realiseren zich steeds meer hoe belangrijk hun aanwezigheid is om in de behoefte van hun pasgeboren kind te voorzien’, zegt voorzitter Peter Tromp van het Vader Kennis Centrum. ‘Als je als vader buiten beeld bent, dan loop je een onoverbrugbare achterstand op.’

Waarom partnerverlof?

De politiek is van mening dat de partner van een kind in de praktijk te weinig betrokken is of betrokken kan zijn bij de opvoeding en verzorging van een jong kind. Juist de eerste zes maanden worden daarbij als zeer belangrijk gezien. Wie in de eerste zes maanden bij de opvoeding en verzorging van zijn kind aanwezig is, zal ook daarna veel meer bij het kind betrokken willen zijn, is de gedachte. Bovendien staat de moeder er zo veel minder alleen voor. Dit is voor de opvoeders, vaak de ouders, beter maar ook voor het kind zelf. Zorgtaken kunnen zo eerlijker worden verdeeld.

 

Voorwaarden partnerverlof

De termen geboorteverlof en partnerverlof worden door elkaar heen gebruikt, omdat dit extra verlof alleen voor de partner bedoeld is. Bovendien vervangen deze termen vanaf 2019 de term kraamverlof. Kraamverlof betreft echt het verlof rond de bevalling van een baby, terwijl het geboorteverlof veel langer kan doorlopen. Voorwaarde voor het opnemen van het geboorteverlof is dat u er de eerste zes maanden na de geboorte gebruik van maakt. Bovendien is een voorwaarde dat u in loondienst bent. Bent u een zelfstandig ondernemer, dan wordt u geacht een eventueel extra verlof zelf te regelen. De term vaderschapsverlof zal ook minder worden gebruikt, omdat die veronderstelt dat de vader ook de partner is, wat niet altijd het geval hoeft te zijn.

 

 

 

 

Internationaal

Het nieuwe partnerverlof is een belangrijke stap voorwaarts, maar steekt internationaal nog wat bleekjes af. Ter vergelijking:

  • Zweden: zowel de moeder als de vader hebben per kind 240 dagen betaald verlof, totdat het kind minstens een jaar oud is.
  • Noorwegen: daar heeft men recht op een ouderschapsverlof van 47 weken die bovendien volledig wordt vergoed.
  • Duitsland: de ouders krijgen gezamenlijk twaalf maanden vrij. Hierbij wordt 65 procent van het inkomen vergoed.

 

Ouderschapsverlof

Dan is er nog het ouderschapsverlof, dat blijft ook bestaan en bedraagt 26 keer het aantal uren dat u per week werkt. Voorwaarde is wel dat u dit verlof opneemt voordat uw kind acht jaar wordt. Een nadeel van het ouderschapsverlof is dat u wettelijk gezien geen recht hebt op loon voor de uren waarvoor u ouderschapsverlof opneemt. Een werkgever mag u overigens wel doorbetalen.

 

Vacatures

Kijk voor alle actuele vacatures op www.prio-engineering.nl/vacatures